Presentació

EINESA és una empresa consolidada dins del sector de l’enginyeria, especialitzada en la redacció de projectes energètics, d'instal·lacions i mediambientals dins dels sectors de l’edificació, on ha col·laborat amb prestigiats gabinets d’arquitectura, i industrial.

També és present en altres àmbits, participant en la redacció de projectes de construcció d’edificis industrials i d’urbanització.

Amb la seva àmplia experiència i capacitat tècnica en diferents àrees, EINESA ofereix serveis integrals d’enginyeria que li permeten donar solucions a les necessitats dels seus clients.

Noticies

Edifici Polivalent 2 de la Universitat de Lleida

Einesa ha elaborat el projecte d'instal·lacions del nou edifici Polivalent 2 que la Universitat de Lleida està construint al Campus de Cappont. L'edifici, que tindrà una superfície total de 3.445m2, comptarà amb un espai per aulari i una ala destinada a allotjar diferents serveis de la Universitat.

Pressupost instal·lacions: 2.038.893,64 €

Projecte de reurbanització del Centre Històric d'Alpicat

Einesa ha redactat el projecte de renovació del centre històric d'Alpicat, amb un pressupost d'1,2 milions d'euros.

L'actuació s'ha dividit en dos projectes:

- El primer projecte inclou la reforma de la plaça de l'església; l'entorn del centre cívic de La Unió i de les futures dependències municipals i comportarà reurbanitzar l'entorn, la substitució de tots els serveis i donar prioritat als vianants mitjançant carrers sense voreres.

- El segon projecte preveu la rehabilitació del barri antic amb la renovació dels serveis, la substitució de paviment, la millora de les escales d'accés i l'adequació dels dos aparcaments als carrers Raval i Centre.

Pressupost global de les actuacions: 1,2 milions d'euros

Hospital Veterinari per a la Universitat de Lleida a Torrelameu

Actualment es troba en fase de construcció el nou edifici de la Unitat Quirúrgica Docent de Serveis Veterinaris al municipi de Torrelameu (Lleida). L'edifici, construït per la Diputació de Lleida, cobrirà les necessitats formatives dels estudiants del doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal de la Universitat de Lleida i serà el nucli de l'hospital veterinari de referència a les comarques lleidatanes.

Einesa ha redactat el projecte executiu de les instal·lacions i de l'equipament específic de les sales de diagnosi i està duent a terme la direcció de les obres.

Pressupost de licitació: 2.621.415,72 €

Edifici de Serveis Hospitalaris Veterinaris al Campus de l'ETSEA de la Universitat de Lleida

Durant el curs 2017-2018 s'ha posat en servei el nou edifici destinat als estudis del doble grau de Veterinària i Ciència i Salut Animal que la Universitat de Lleida desenvolupa al Campus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA).

Einesa ha redactat i dut a terme el projecte i direcció d'obra de les instal·lacions.

Pressupost de licitació: 2.381.507,37€

Nou centre Sant Joan de Déu - Terres de Lleida

Einesa ha desenvolupat el projecte executiu i la direcció d'obra de les instal·lacions del nou edifici de l'Ordre Hospitalària Sant Joan de Déu a Lleida, destinat a unitat polivalent de salut mental. La superfície construïda de l'edifici és de 12.121m2 i compta amb 155 places assistencials.

Pressupost de les obres: aprox. 20.000.000€

Cogeneració a la indústria Cotècnica de Bellpuig (Lleida)

Einesa ha dut a terme tots els treballs d'enginyeria (projecte executiu, direcció d'obra, legalitzacions i tramitacions) per a la reforma de la cogeneració a la indústria Cotècnica de Bellpuig (Lleida), que ha suposat un elevat increment en l'eficiència energètica de la instal·lació.

Potència de la instal·lació: 984 kWe.

Planta de GNL a Soldeu (Andorra)

Einesa ha desenvolupat les tasques d'enginyeria per a la construcció d'una planta satèl·lit d'emmagatzematge i regasificació de GNL a Soldeu (Andorra).

La Planta de GNL està formada per 2 dipòsits horitzontals amb una capacitat unitària de 120m3 i subministra gas natural a la central tèrmica de l'empresa FEDA Ecoterm, formada per una cogeneració i calderes de gas que donen servei a una xarxa de calefacció urbana.

Capacitat d'emmagatzematge: 240m3 (2x120m3)

Més informació a la web de FEDA Ecoterm

Central tèrmica de biomassa i xarxa de distribució de calor pel complex Sant Joan de Déu a Almacelles (Lleida)

Einesa ha realitzat la direcció d'execució de les instal·lacions i l'assessorament tècnic a la propietat durant la construcció de la nova central tèrmica de biomassa del complex Sant Joan de Déu a Almacelles (Lleida) i la xarxa de distribució de calor que alimenta als 7 edificis del complex que tenen consum d'aigua calenta per calefacció o ACS.

Potència de la instal·lació: 1.200 kW

Centre de Recerca Biomèdica Avançada (CREBA)

El Centre de Recerca Biomèdica Avançada (CREBA) està destinat a l’aprenentatge de procediments quirúrgics, a la recerca biomèdica, al desenvolupament de noves tècniques quirúrgiques i a l’experimentació amb nous materials i dispositius mèdics.

Einesa ha participat en la direcció d'obra de les instal·lacions del bloc quirúrgic i ha desenvolupat el projecte i direcció d'obra de les instal·lacions audiovisuals i equipament de l'àrea quirúrgica.

Web del CREBA

Reforma de la instal·lació de climatització del Bloc Quirúrgic de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida

Einesa ha desenvolupat el projecte executiu i la direcció de les obres de reforma de la instal·lació de climatització de 12 quiròfans al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Pressupost: 1.556.557€

Cogeneració amb absorció i nova sala de calderes a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

Einesa ha desenvolupat els projectes executiu i constructiu i la direcció d'obra dels treballs de construcció del nou edifici destinat a la central tèrmica de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, que inclou una planta de cogeneració amb absorció.

Les actuacions executades han inclòs també la renovació de la central de producció de calor, amb calderes d'alt rendiment que donen servei a la totalitat de l'edifici.

Potència de la instal·lació: 1.200kWe (cogeneració) + 1.700kWt (calderes)

Cogeneració amb absorció a l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona

Einesa, com a col·laborador d'Elecnor, ha desenvolupat totes les tasques d'enginyeria del projecte de millora d'eficiència energètica de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta de l'Institut Català de la Salut.

Els treballs han consistit en la redacció del projecte executiu, la direcció d'obra i les tramitacions  de la cogeneració,  que ha estat totalment reformada amb nous equips: un motor de cogeneració a gas natural d'1,5MWe, una caldera de recuperació de fums per a producció d'aigua calenta de calefacció i una planta d'absorció acccionada pels gasos d'escapament per a generació d'aigua freda.

Potència de la instal·lació: 1.487kWe

Edifici Fruitcentre (IRTA)

El nou centre de recerca de l'IRTA al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) està destinat a la investigació i al desenvolupament de productes i serveis de la fruita.

Einesa ha elaborat (segons adjudicació per concurs públic) els projectes bàsic i executiu de l'edifici (inicial i ampliació) i ha dut a terme la direcció de les obres, a més de ser responsable de la llicència ambiental, l'estudi de seguretat i salut i la legalització de les instal·lacions.

Pressupost de l'obra: 16.331.437€

Millora de la climatització de l'Edifici Judicial del Canyeret de Lleida

Einesa ha redactat el projecte executiu i està duent a terme la direcció de les obres de reforma de les centrals de producció de fred i calor a l'edifici dels Jutjats del Canyeret, a Lleida, per encàrrec de la societat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (Infraestructures.cat).

La reforma projectada permetrà incrementar l'eficiència energètica de les centrals de producció i millorar les condicions de la qualitat de l'aire aportat a l'interior de l'edifici. A tal efecte, el projecte contempla la substitució de les unitats compactes aire-aire existents actualment per un nou conjunt d'equips format per plantes refredadores i calderes d'alta eficiència i les corresponents unitats de tractament d'aire, que incorporaran sistemes de filtratge, aportació d'aire exterior de ventilació i sistemes de recuperació de calor.

Pressupost de l'obra: 1.172.142,49€

Certificació EVO de Mesura i Verificació d'estalvis d'energia

Einesa disposa de professionals certificats d'acord amb el Protocol Internacional de Mesura i Verificació (IPMVP) emès per l'organització EVO (Efficiency Valuation Organization).

El títol de CMVP (Certified Measurement & Verification Professional) acredita el coneixement dels estàndards dels protocols de mesura i verificació i el compliment de determinats requisits acadèmics i d'experiència professional en el camp de l'eficiència energètica.

D'aquesta manera, Einesa ofereix recolzament qualificat amb professionals independents acreditats a les Empreses de Serveis Energètics.

Més informació a la web d'EVO

Certificació d'eficiència energètica d'edificis

Des de l'1 de juny de 2013 és obligatori disposar del certificat d'eficiència energètica als edificis existents, completant l'obligatorietat per edificis nous que ja era vigent amb anterioritat.

Einesa compta amb tècnics competents habilitats per l'ICAEN per a fer aquesta certificació i ofereix tots els serveis necessaris: presa de dades in situ, elaboració de càlculs amb software homologat, emissió del Certificat d'Eficiència Energètica i tramitació i lliurament de l'etiqueta d'eficiència energètica un cop ha estat expedida per l'ICAEN.

Projecte FEED d'una estació de càrrega de cisternes criogèniques (TLF) a Perú

Einesa ha desenvolupat el projecte FEED d'ampliació de la planta de liqüefacció de Gas Natural de l'empresa PERU LNG a Pampa Melchorita (Perú).

El projecte consisteix en la creació d'una estació de càrrega de cisternes criogèniques (TLF) amb una capacitat de 3 punts de càrrega.

© Einesa 2007-2019, einesa@einesa.com, C/ Academia 2, 25002 Lleida, España - Avís Legal